Klicka på bilderna nedan för att se dem större!
Vävar i gobelängteknik
Material ull och lin

Det gula täcket 100x98 cm

Rönnblad 50x59 cm

Näckrosblad 109x96 cm

I rabatten 45x50 cm

I rabatten 45x50 cm

I rabatten 45x50 cm

I rabatten 45x50 cm

Näckrosvatten 44x49 cm

Mörka vatten 44x49 cm

Mörka vatten 44x49 cm

Näckens blomma 120x99 cm

Utblommad pion 91x98 cm

Vallmokapsel 89x98 cm

I mörka skogen 119x98 cm

Årets tider 100x97 cm

Spegling 120x98 cm

Spegling 61x49 cm

Spegling 49x59 cm

Röd rabatt 49x58 cm

Kapsel 45x49 cm

Kapsel 45x49 cm

Kapsel 45x49 cm

Kapsel 45x49 cm

April 45x49 cm

Röd 100x115 cm

Mossblommor 99x97 cm

Rönnblad 50x50 cm